1/ THỜI GIAN NHẬN VÀ TRẢ PHÒNG

 • Giờ nhận phòng là 14:00/ và trả phòng là 12:00 trưa
 • Nhận phòng sớm: Áp dụng phụ thu nhân phòng sớm ( trong trường hợp có phòng trống)
  • 5.00 – 9.00: 50% tiền phòng đêm đầu tiên (Bao gồm ăn sáng).
  • 9.00 – 12.00: 30% tiền phòng đêm đầu tiên (Bao gồm ăn sáng).
 • Trả phòng muộn : Áp dụng phụ thu trả phòng muôn (trong trường hợp có phòng trống)
  • 30% phụ thu tiền phòng cho một đêm nếu trả phòng đến 15:00
  • 50% phụ thu tiền phòng cho một đêm nếu trả phòng đến l 18:00
  • 100% phụ thu tiền phòng cho một đêm nếu trả phòng sau 18:00
 • Nếu nhận phòng sớm chưa được đảm bảo. Khách sạn sẽ sắp xếp phòng nếu tình trạng phòng cho phép

2/ CHÍNH SÁCH TRẺ EM

 • Dưới 6 tuổi: Chung giường với ba mẹ: Miễn phí (1 cặp vợ chồng chỉ kèm 1 trẻ miễn phí, nếu có trẻ thứ 2 - Phụ thu 150.000VNĐ/đêm)
 • Từ 6 dưới 10 tuổi: Chung giường với ba mẹ: Phụ thu 150.000VNĐ/đêm.
 • Từ 10 tuổi trở lên: Giường phụ (Extra Bed) + 200.000VNĐ/phòng/đêm/người.

3/ ĐIỀU KHOẢN ĐẶT PHÒNG

 • Khách đặt dịch vụ lưu trú đề nghị email chi tiết như sau: danh sách khách, số lượng phòng, loại phòng, thời gian đoàn đến và đi, phương thức thanh toán, các dịch vụ khác (nếu có).
 • Khách phải thông báo trước cho khách sạn nếu có nhu cầu nhận phòng sớm hoặc trả phòng trễ hơn thời gian quy định. Việc chấp thuận sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng của khách sạn Roxana và sẽ được tính phí phụ thu.

4/ ĐIỀU CHỈNH HOẶC HỦY PHÒNG

Khách sạn sẽ áp dụng tính mức phí hoãn hủy dịch vụ lưu trú như sau

 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú trước 15 ngày sẽ được hoàn lại số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú từ 10 ngày - 15 ngày sẽ chịu phí hủy 15% tổng số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú từ 6 – 9 ngày sẽ chịu phí hủy 30% tổng số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú từ 3 – 5 ngày sẽ chịu phí hủy 50% tổng số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú trong vòng 2 ngày sẽ chịu phí hủy 100% tổng số tiền

Khách sạn sẽ áp dụng tính mức phí hoãn hủy dịch vụ đặt ăn như sau

 • Khách hàng hủy dịch vụ ăn trước 6 ngày sẽ được hoàn lại số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú từ 3 – 5 ngày sẽ chịu phí hủy 10% tổng số tiền
 • Khách hàng hủy dịch vụ lưu trú trong vòng 2 ngày sẽ chịu phí hủy 100% tổng số tiền

Việc bỏ không dùng dịch vụ: 100 % tổng giá trị tiền phòng, 100% tổng giá trị bữa ăn

Pin It